Pogoji sodelovanja

 1. Fundacija CEWE Stiftung & Co. KGaA s sedežem v Oldenburgu, Nemčija, v nadaljevanju imenovana »CEWE«, prireja fotografski natečaj »CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful«. Tema natečaja je predstaviti lepoto sveta skozi fotografski objektiv. Končno izbiro zmagovalnih motivov bo opravila žirija. Fundacija CEWE bo podelila 1000 prestižnih nagrad. Zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletni strani »Zmagovalci«, vsi dobitniki pa bodo o prejemu nagrad obveščeni prek elektronske in/ali običajne pošte; preberite opombo k 12. točki.
 2. V sklopu glavnega natečaja bodo organizirane tudi krajša tematska ocenjevanja. Ti krajši natečaji bodo organizirani v različnih državah (regijsko) in v nekaterih primerih skupaj s kooperacijskimi partnerji. Pogoji sodelovanja na glavnem natečaju veljajo obenem tudi za vsa posebna tekmovanja. Posebna določila si lahko preberete na ustreznih spletnih straneh natečaja.
 3. Natečaja se lahko udeležijo samo polnoletne fizične osebe. Udeležba ni omejena na stranke organizatorja in ni odvisna od nakupa izdelka ali storitve. Če je sodelujoči omejen v svoji poslovni sposobnosti, je potrebno soglasje njegovega pravnega zastopnika. Natečaja se ne smejo udeležiti osebe, ki so sodelovale pri njegovi zasnovi in pripravi, ter sodelavci fundacije CEWE in njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi osebe iz natečaja, če ima za to utemeljene razloge. Na primer:
  1. Pri kršitvah pogojev sodelovanja
  2. Pri nepravilnem upravljanju
  3. Pri manipulacijah, s katerimi si je mogoče povečati možnosti za zmago ali pridobiti primerljive prednosti
  4. Pri napačnih ali zavajajočih se podatkih v zvezi z registracijo oziroma s predložitvijo fotografij
 4. Do 2. junija 2019 lahko sodelujoči v 10 kategorijah »Pokrajina«, »Ljudje«, »Narava«, »Šport«, »Arhitektura in infrastruktura«, »Hrana«, »Potovanje in kultura«, »Živali«, »Hobiji in prosti čas« ter »Humor« naložijo do 100 digitalnih fotografij, za katere imajo neomejene avtorske pravice in pravice za uporabo in katerih motivi ne kršijo pravnih določil izvorne dežele, pravnih določil Evropske Unije ali pravic oseb, uprizorjenih na fotografijah. Udeležba je mogoča samo prek spletnih mest natečaja. Fotografije, ki bodo prispele po navadni pošti ali bodo poslane na kateri koli drug način, bodo zavrnjene.
 5. Vsak sodelujoči lahko svoje naložene fotografije, podatke in opise fotografij ureja prek osebnega uporabniškega računa. Fotografije morajo biti naložene v velikosti, ki ne sme biti manjša od 1920 x 1080 slikovnih točk, velikost datoteke pa ne sme presegati 22 MB. Fotografije so lahko samo v obliki zapisa JPEG. Prav tako morajo sodelujoči za vsako naloženo sliko naložiti tudi različico v njeni izvirni velikosti, ki jo organizator od sodelujočih lahko zahteva za objavo na razstavah ali v tiskovinah v sklopu promocijskih aktivnosti, navedenih v nadaljevanju tega dokumenta.
 6. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izbrisa slikovne vsebine, ki v preveliki meri odstopa od idejne tematike. Obvestila o brisanju fotografij sodelujoči ne prejmejo. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni vsebino, tudi če to vpliva na pogoje sodelovanja na natečaju.
 7. S sodelovanjem na natečaju sodelujoči fundaciji CEWE in njenim povezanim podjetjem podeljuje nepreklicne in neomejene pravice za uporabo naloženih fotografij za dejavnosti, povezane z odnosi z javnostmi. Te pravice vključujejo možnosti objave, razmnoževanja, upodobitve in obdelave v namene oglaševanja ter predstavitve fundacije CEWE. To lahko poteka izključno v povezavi z natečajem, katerega se je sodelujoči udeležil, vključno z vso sledečo komunikacijo. To soglasje vključuje uporabo posredovanih fotografij za:
  1. Predstavitev na razstavah
  2. Dražbo razstavnih izdelkov za dober namen
  3. Objavo na internetu in družabnih omrežjih (z zahtevano prilagoditvijo oblike zapisa za določene kanale, denimo za Instragam ali Snapchat)
  4. Prispevke v drugih publikacijah, tudi s strani tretjih oseb v tiskanih medijih
  5. Predstavitev storitev fundacije CEWE
  Za nadaljnjo komercialno uporabo je zahtevano posebno soglasje sodelujočega.
 8. Sodelujoči z udeležbo potrjuje, da je avtor naloženih fotografij in ima neomejene pravice za uporabo teh fotografij. Sodelujoči prav tako potrjuje, da za naložene fotografije ne veljajo pravice tretjih oseb; zlasti, da se vse prepoznavne osebe, uprizorjene na fotografijah, strinjajo z navedeno uporabo ter da niso bile kršene lastniške pravice tretjih oseb. Sodelujoči fundacijo CEWE s tem trenutkom razvezuje morebitnih pravic tretjih oseb.
 9. Pri objavi posredovanih fotografij organizator vedno navede celoto ime udeleženca natečaja kot avtorja fotografij.
 10. Sodelujoči zagotavlja, da vsebina naloženih slikovnih datotek ne krši veljavnih prepovedi (nemških zveznih držav), zlasti predpisov glede širjenja otroške pornografije (184. člen nemškega kazenskega zakonika). Prejeto vsebino, ki krši zakonodajo, poveličuje nasilje, pornografijo, rasizem ali druge nespodobne motive oz. je njen cilj manipulacija tekmovanja, bo organizator odstranil. Obvestila o brisanju fotografij sodelujoči ne prejme.
 11. Za objavo fotografij v skladu s pogoji objave sodelujoči ne prejmejo plačila. Nagrad in/ali bonov, ki jih organizator navaja na strani »Nagrade«, ni mogoče izplačati v gotovini in jih ni mogoče zamenjati. Prav tako nagrad ni mogoče naložiti na tretje osebe.
 12. Opomba k 1. točki: če se zmagovalec ne javi v roku 14 dni od razglasitve, izgubi pravico do prevzema nagrade, organizator natečaja pa lahko razglasi drugega zmagovalca. Enako velja tudi za mesečne zmagovalce.
 13. Sodelujoči lahko kadar koli umakne svoje fotografije iz natečaja tako, da se prijavi v svoj uporabniški račun in izbriše želene fotografije. To ne velja za fotografije, ki jih je žirija razglasila za zmagovalce in so objavljene na strani »Zmagovalci«.
 14. Z naložitvijo fotografij se sodelujoči strinja s pogoji sodelovanja. Natečaj in te pogoje sodelovanja upravlja izključno pravo Zvezne republike Nemčije. Pravni spori so izvzeti.
 15. Klavzula o neodvisnosti določb: če eno določilo teh pogojev sodelovanja preneha delovati deloma ali v celoti, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev sodelovanja. Namesto neveljavnega določila velja tista ureditev, ki je v gospodarskem smislu najbližja po pomenu in namenu ter jo določa zakon. Enako velja v primeru obstoječe luknje v zakonu teh pogojev sodelovanja.
 16. Zavrnitev odgovornosti za uporabo aplikacije CEWE Photo Contest za operacijski sistem iOS: izpostaviti je treba, da družba Apple Inc. ne sodeluje pri izvedbi ali sponzoriranju tega natečaja. Nagrade natečaja ne vključujejo izdelkov družbe Apple Inc. Družba Apple Inc. tako v nobenem primeru ni odgovorna za to aplikacijo oziroma njeno uporabo.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description