Pogoji za sodelovanje

Tema tekmovanja je, da v središču fotografskega zanimanja prikažemo lepoto sveta. Končno izbiro zmagovalnih motivov opravi žirija. Fundacija CEWE bo razdelila 1.000 zelo kakovostnih nagrad. Zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletni strani "Zmagovalci", vsi dobitniki nagrad pa bodo pisno obveščeni po elektronski pošti in/ali navadni pošti. Do 30. junija 2017 lahko v šestih kategorijah "Šport", "Ljudje", "Pokrajina", "Arhitektura", "Promet in infrastruktura" ter "Narava" naložite do 25 lastnih digitalnih fotografij, za katere imate neomejene avtorske pravice in pravice do uporabe in katerih motivi ne kršijo pravnih določb izvozne države, pravnih določb Evropske unije ali osebnih pravic posnetih oseb. Sodelovanje je možno izključno na spletu preko spletnih strani tekmovanja. Fotografije, ki bodo prispele po navadni pošti ali bodo vložene na kateri koli drug način ne bodo upoštevane. Razen od 1. do 6. mesta, služijo kategorije pri ocenjevanju samo za tematsko razvrstitev in preverjanje prispelih fotografij. Razdeljevanje zmagovalnih fotografij v kategorije potemtakem od 7. do 1000. mesta poteka naključno. Vsak tekmovalec lahko svoje naložene fotografije ter podatke in opise k fotografijam ureja preko osebnega uporabniškega računa. Slike za nalaganje morajo biti velikosti najmanj 1.920 x 1.080 slikovnih pik, velikost datoteke pa ne sme presegati 22 megabajtov (MB). Dovoljen je izključno format datoteke JPEG. Poleg tega mora biti predložena različica naložene fotografije v izvirni velikosti, ki jo lahko organizator od tekmovalca po potrebi zahteva za objavo na razstavi ali v tiskanih medijih v okviru spodaj predstavljenih promocijskih aktivnosti. Prireditelj tekmovanja si pridržuje pravico izbrisa slik, ki močno odstopajo od tematskih smernic. Obvestila o izbrisu slik ne boste prejeli. Poleg tega si prireditelj pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni vsebine, ki ste jih pripravili, tudi če to vpliva na pogoje sodelovanja na tekmovanju. Z udeležbo na tekmovanju podeli udeleženec fundaciji CEWE in z njo povezanim podjetjem nepreklicno, preprosto in časovno neomejeno pravico do uporabe, da lahko naloženo/ne fotografijo/je uporabljajo za svoj PR. To obsega možnost objave, kopiranja, upodobitve in distribucije v namen oglaševanja in predstavljanja fundacije CEWE. To se zgodi izključno v povezavi s tekmovanjem, vključno z vso sledečo komunikacijo, katere se je udeleženec udeležil. To dovoljenje vključuje uporabo poslanih fotografij za predstavitve in razstave, objave na internetu in družbenih omrežjih, objave v drugih publikacijah, tudi objave tretje strani v tiskanih poročilih, predstavitve storitev fundacije CEWE. Za komercialno uporabo, ki presega zgoraj navedeno dovoljenje, je potrebno posebno dovoljenje udeleženca. Udeleženec z udeležbo na tekmovanje potrjuje, da je avtor naloženih slik, in da s tem poseduje neomejene pravice do uporabe fotografij. Udeleženec potrjuje tudi, da fotografije, ki jih je naložil, niso predmet pravic tretje osebe; posebej, da se vse prepoznavne prikazane osebe strinjajo z navedeno uporabo in da zaradi takšne uporabe niso kršene varstvene pravice tretje osebe. Udeleženec že sedaj fundacijo CEWE odvezuje morebitnih pravic tretje osebe. Uslužbenci fundacije CEWE in druge osebe, ki so udeležene pri snovanju in izvedbi tekmovanja, ne smejo sodelovati na tekmovanju. Udeleženec se strinja, da se njegovo ime navaja kot avtor. Udeleženec jamči, da vsebine prenesenih datotek ne kršijo veljavnih prepovedi, še posebej predpisov za širjenje otroške pornografije. Za objave fotografij v okviru pogojev objav ne bomo izplačali honorarjev in povračil. Udeleženec lahko kadarkoli umakne fotografije iz tekmovanja, in sicer tako, da jih izbriše preko osebnega uporabniškega računa. Izvzete so fotografije, ki so po ocenjevanju predstavljene na strani ""Zmagovalci"". Z naložitvijo fotografij udeleženec izjavi, da se strinja s pogoji udeležbe. Pravna pot je izključena. Zavrnitev odgovornosti za uporabo aplikacij fotografskega tekmovanja CEWE v iOS: Opozoriti vas želimo na to, da podjetje Apple Inc. ni udeleženo pri izvedbi ali sponzoriranju tega tekmovanja. Cene tekmovanja ne vsebujejo izdelkov podjetja Apple Inc. Poleg tega podjetje Apple Inc. na noben način ni odgovorno za to aplikacijo ali njeno uporabo. Slikovni dokaz k teaserju/naslovni sliki na začetni strani, od levo zgoraj proti desno spodaj: © Gábor Máté Pusztai, zmagovalec kategorije "Šport" (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, zmagovalka kategorije "Ljudje" (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, zmagovalec "Pokrajine" (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, zmagovalec kategorije "Arhitektura" (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, zmagovalec kategorije "Promet in infrastruktura" (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, zmagovalec kategorije "Narava" (Our world is beautiful 2014/15).

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description